19
سه شنبه 8 بهمن 1398
شماره 7869
درنگ2
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
تیم‌های بزرگ پایتخت که زیرنظر وزارت ورزش فعالیت می‌کنند، با مربیان خارجی خود خداحافظی کردند و هر دو به مربیان ایرانی روی آوردند.
بارها دیده‌شده که مربیان و بازیکنان درجه چندم با حرف و حدیث‌های بسیار و قراردادهای سنگین وارد فوتبال ایران می‌شوند، مدت زمانی اینجا می‌مانند و کار می‌کنند و بعضاً حتی زیاد هم طولانی نمی‌شود و بعد از مدت کمی، کار به شکایت از باشگاه طرف قراردادشان، تشکیل پرونده قضایی در محاکم بین‌المللی و درنهایت محکومیت ایرانی‌ها می‌کشد.
گفت‌وگو با مصطفی هاشمی‌طبا، درباره تبعات خروج مربیان خارجی از کشور

نگران خروج متخصصان داخلی باشیم

خروج مربیان خارجی از کشور، طرفداران ورزش خصوصا اهالی فوتبال را نگران کرده است. برخی معتقدند مربیان داخلی نمی‌توانند فوتبال را سر پا نگه دارند.