18
سه شنبه 8 بهمن 1398
شماره 7869
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

به جای مربی، مدیر خارجی بیاورید

کارلوس کی‌روش در روزهای آخر حضورش در ایران اینگونه به یکی از دستاوردهایش مباهات کرد: «کمپ تیم‌های ملی و ساختمان پک، میراث من است».
درباره مشهورترین خارجی‌هایی که به ایران آمده‌اند

مستشاران در ایران

تاریخچه‌‌ای از حضور افراد خارجی که در بخش‌های سیاسی، ‌اقتصادی و ورزشی فعالیت کرده‌اند
استفاده از نیروی خارجی توسط کشورها و دولت‌های مختلف در طول تاریخ امری رایج و معمول بوده‌است.