حمایت‌های هنری برای بهتر شدن حال مردم است

اندکی مانده به شروع جشنواره فیلم فجر، 7سالن جدید نمایش و گالری به پردیس سینمایی ملت افزوده شد تا ظرفیت این مجموعه برای استفاده شهروندان افزایش پیدا کند.