خبرهای کوتاه

ایمن‌سازی پاساژ دراکولا در منطقه 11شروع شد.