10
سه شنبه 8 بهمن 1398
شماره 7869
زنان
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

این زن اعتماد به نفس می‌دهد

غزاله منتظم 400نفر از افرادی را که معلولیت دارند، جذب سوارکاری کرده است. او می‌گوید مهم بیرون آمدن این افراد از خانه‌ها و حضورشان در اجتماع است. منتظم با این فعالیت‌ها نامزد گرفتن جایزه روز جهانی زن است
غزاله منتظم، زنی است که می‌تواند جایزه روز جهانی زن را بگیرد. با پیشنهاد فدراسیون جهانی سوارکاری، کمیته بین‌المللی پارالمپیک او را نامزد گرفتن این جایزه کرده.