20
سه شنبه 8 بهمن 1398
شماره 7869
سینما
23023614
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سرنوشت تاریک نابودگر

چرا آخرین فیلم مجموعه نابودگر شکست خورد؟
همانگونه که وعده داده شده بود، اواخر سال گذشته2019 فیلم جدیدی از سری فیلم‌های ترمیناتور با نام «سرنوشت تاریک» به بازار عرضه شد.