مال دنیا بی‌ارزش نیست

جست‌وجو میان حرف‌های بازیگرها برای تخمین میزان درآمدشان از سینما
مثل هر شغل دیگری در ایران، بازیگرهای سینما هم از شفاف حرف‌زدن درباره درآمدهایشان هراس دارند. البته همیشه شایعه‌هایی درباره درخواست‌های مالی بازیگرها و دریافتی آنها از پشت‌صحنه به بیرون درز می‌کند. بازیگرها هم مثل بازیکنان فوتبال تلاش می‌کنند هرگز اشاره‌ای مستقیم به مبلغ قراردادهایشان نداشته باشند.