سیاسی‌کاری،آفت عرصه خدمتگزاری است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه انتقاد سازنده و برطرف کردن اشکالات و برخورد با متخلفان بهترین نوع حمایت و تقویت مسئولان است، یادآور شد: در حوزه مدیریت شهری رویکرد شورای پنجم، کاهش هزینه‌های غیرضروری، مقابله با رانتخواری و افزایش خدمت‌رسانی است و از کارشناسان و اصحاب رسانه می‌خواهم که با انتقادات سازنده خود ما را در این مسیر یاری دهند.