17
دو شنبه 14 آبان 1397
شماره 7521
سلامت
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
کارهای اجرایی قیمت‌گذاری داروهای OTC داروهای بدون نیاز به نسخه پزشک به سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران واگذار شد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه رضایت بیمار شرط تعیین نرخ ویزیت نیست، گفت: پرداخت ویزیت در مراکز خصوصی درمانی خارج از تعرفه تخلف است.
سرطان کودکان ۱۰درصد از سرطان‌های شایع کل کشور را تشکیل می‌دهد و البته امید برای بهبود سرطان کودکان نیز بسیار زیاد است.

درجست‌وجوی واکسن کمیاب آنفلوآنزا

جامانده‌های واکسیناسیون آنفلوآنزا کجا مراجعه کنند؟
دارو
به‌دلیل استقبال کم مردم از واکسینه شدن در برابر آنفلوآنزا در سال گذشته، مسئولان تصمیم گرفتند امسال نسبت به سال قبل کمتر واکسن وارد کنند.