کشف پیکر 73مسافر هواپیما ی اندونزی

رئیس گروه جست‌وجوی هواپیمای مسافربری شرکت لیون ایر اندونزی که با 189مسافر در دریای جاوه سقوط کرد