6
دو شنبه 14 آبان 1397
شماره 7521
شهر-۲
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
نمایشگاه و همایش شهر ایده‌آل با هدف معرفی فرصت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری، از 21تا 25دی با حضور شهرداری‌های کلانشهرهای ایران در جزیره کیش برگزار می‌شود
مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران از مراجعه بیش از 600هزار نفر از زنان و دختران شهر تهران به مجموعه‌های فرهنگی، ورزشی و آموزشی شهربانو در 6ماه نخست سال‌جاری خبر داد.
شهرسازی
بررسی تخلفات ساختمانی، تدوین برنامه‌های شهر تهران، ساماندهی سیما و منظر شهری، طرح جامع و تفصیلی، تعیین حریم شهر تهران و تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی از اولویت‌های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است.

فامیل‌ها به بهشت نمی‌روند

اعضای شورای شهر با وجود اعتراض فرمانداری به مصوبه ممنوعیت به کارگیری بستگان در مدیریت شهری اصرار کردند
شورا
اعضای شورای شهر تهران با وجود اعتراض فرمانداری بر مصوبه ممنوعیت به کار‌گیری بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورا پافشاری کرده و همچنان بر نظر پیشین خود تأکید کردند.
PDF شهر-۲
کوتاه شهر-۲
ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از کاهش طول صف و مدت انتظار در مراکز خبر داد.