سلامت عمومی شهروندان زیر ذره‌بین شورا

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، مکانیزه کردن، جمع‌آوری و بازیافت پسماندها، کنترل منابع آلاینده هوای شهر و هرآنچه بر سلامت عمومی شهروندان تأثیر دارد را مهم‌ترین برنامه‌های کمیته سلامت برشمرد.