قدرت ریپورت !

صفحه یک رپر جنجالی با ریپورت کاربران با وجود داشتن ۴.۱ میلیون فالوئر به‌طور کامل از اینستاگرام حذف شد تا بار دیگر قدرت جمعی در شبکه‌های اجتماعی نشان داده شود.