رشد 34درصدی صادرات در بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان

مدیر بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان رشد ۳۴ درصدی صادرات در بازارچه‌های مرزی استان را یکی از کارنامه‌های درخشان دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: بازارچه‌های مرزی فرصتی بی‌نظیر برای افزایش صادرات است.به گزارش ایرنا، مبین‌علی میر گفت: در 7ماهه نخست سال بیش‌از یک میلیون تن صادرات از طریق بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان انجام شده .