12
دو شنبه 2 آبان 1401
شماره 8620
شهر-۲
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تأمین 60درصد اعتبار مگاپروژه‌ها از منابع غیرنقد

اقتصاد شهری
معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران دیروز در صحن شورا حاضر شد تا به ابهامات اعضای پارلمان شهری درخصوص عملکرد ۶ماهه شهرداری تهران در تحقق بودجه1401 پاسخ دهد.
ویژه
به‌دلیل غفلت در ادوار گذشته حدود 2میلیون و 160هزار مترمربع از اراضی ملی «مرادآباد» به‌طور رسمی به مردم واگذار شده .
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از اعلام آمادگی خودروسازان برای تحویل 700دستگاه اتوبوس تا پایان سال خبر داد.

مهر تأیید شورا بر عملکرد مناسب اقتصادی شهرداری

گزارش عملکرد ۶ماهه درآمد و هزینه شهرداری تهران در صحن شورای شهر قرائت و تصویب شد
شورا
قطار درآمدی شهرداری تهران روی ریل افتاده؛ آنطور که مدیریت شهری نیز مدعی شده، این قطار پس از پیمودن مسیری سخت در 6ماهه دوم سال به مقصد می‌رسد تا بخش زیادی از آنچه را که در بودجه سالانه1401 پیش‌بینی شده است، تحقق یابد. به‌عبارت دیگر شهرداری تهران اعلام می‌کند از مهرماه تا پایان سال، تحقق درآمدها نسبت به 6ماهه نخست بهتر خواهد بود و شورای شهر تهران نیز بر این موضوع مهر تأیید می‌زند.