14
دو شنبه 2 آبان 1401
شماره 8620
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

۸۰درصد تصمیم‌گیرندگان مصرف انرژی زنان هستند

خبر روز
زنان بیشتر از مردان تحت‌تأثیر پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیم قرار ‌می‌گیرند همچنین زنان در کاهش پیامدهای تغییرات اقلیمی نقش گسترده‌ای دارند و ‌می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی آنها به نتایج خوبی رسید.
ویژه
در حال از دست دادن جمعیت مهمی از پرندگان هستیم که دیگر قابل جایگزینی نیستند.
5روز هوای آلوده در مهرماه امسال به ثبت رسید.

مشارکت مردم در طرح جنگل‌داری اجتماعی

پس از اجرای برنامه‌های بی‌نتیجه مدیریت جنگل‌های کشور حالا سخن از طرحی به میان آمده که بهره‌برداری از منابع بکر جنگلی را ممکن می‌کند
به‌زودی قرار است طرح مدیریت پایدار در 12میلیون هکتار از جنگل‌‌های کشور اجرایی شود که نگاه اقتصادی به این عرصه‌های طبیعی کشور دارد.