24
دو شنبه 2 آبان 1401
شماره 8620
اندیشه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

امکان وحدت در وضعیت تنوع

اندیشه تمدنی
تمدن به‌مثابه «کلان‌ترین نظام ابرنظام مناسبات انسانی» پیوسته در حال تحول تحول دوری و حلزونی، تحول صعودی یا نزولی و تسری به جوامع انسانی دیگر است.
ویژه
رهبرمعظم انقلاب: «هدف‌های انقلاب» که گفتیم، یعنی چه؟
کتاب مذکور اثری تقریبا جدید است که مبتنی بر آثار و نوشته‌های مرحوم استاد علی صفایی حائری تدوین شده.
یکی از مسائل روان‌شناختی درباره اینترنت، «هویت ناشناس کاربر» است.
فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی

مشروطه غیر مشروعه؛ مصداق تسلط کفر

اندیشه دینی
متن پیش‌رو، از سری مقالات با عنوان فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی است که بنا دارد با مروری بر سنت دینی و تاریخ، عبرت‌های مهمی را در زمینه اقتصاد ارائه کند. در این شماره با مقایسه نهضت مشروطه و نهضت ملی‌شدن نفت با انقلاب اسلامی، به نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته شده تا برای دوران کنونی که نوعی «مشروطه اقتصادی» است، آورده‌ای داشته باشد.