مخالفت چین با تحریم‌های جدید علیه ایران

سخنگوی وزارت امورخارجه چین در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران تأکید کرد که پکن با هرگونه تحریم غیرقانونی و یکجانبه بدون مبنا در قوانین بین‌المللی مخالف است.