تلاش دولت برای تثبیت قیمت مرغ

همزمان با افزایش قیمت مرغ در خرده فروشی‌ها دولت می‌گوید که تلاش می‌کند هزینه را در ابتدای زنجیره تولید کاهش دهد تا قیمت نهایی ثابت بماند
حاشیه‌های قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار وارد سومین ماه خود شده است.