زیر سایه رونالدو

بدون رونالدو اوضاع من‌یونایتد می‌گذرد. آنها به چلسی هم نباختند و از 4بازی بزرگ این فصل خود تنها یک شکست داشته‌اند.