03
دو شنبه 2 آبان 1401
شماره 8620
شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سرسبزی پس از 50سال

گفت و گو
اختلاف چند‌ده‌برابری فضای سبز در برخی مناطق شهر موضوعی بود که علیرضا زاکانی، شهرداری تهران در نخستین جلسه هم‌اندیشی کارگروه‌های تخصصی کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران بیان کرد .
ویژه
امیر یزدی، شهردار منطقه۱۲ اعلام کرد: خیابان آتش‌نشانی به طول ۲۰۰‌متر و با عرض حدود ۱۷‌متر که به‌دلیل وجود ساختمان آتش‌نشانی از سال‌۱۳۳۶ به این نام خوانده شده، به پیاده‌‌راه با مساحت ۲۶۰۰‌مترمربع تبدیل می‌شود.
جهان
طی یک‌سال گذشته برخی برای زیرسوال بردن اقدامات شهرداری، نسبت به انتشار اخبار تاریخ گذشته یا ادعاهای غیرواقع اقدام کرده‌اند که بخشی از آنها مربوط به فضای سبز بوده است.
با افزایش 1500هکتاری کمربند سبز، تملک باغات و احداث بوستان‌های محلی

تهران 2000 هکتار سبزتر می‌شود

گزارش
روند توسعه فضای سبز تهران با روش‌های نوین آبیاری و استفاده از پساب سرعت قابل توجهی پیدا کرده؛ به‌گونه‌ای که طی یک‌سال اخیر بخش‌های زیادی به بوستان‌های داخل و خارج شهر افزوده شد. بوستان‌های جدید بدون چمن ایجاد می‌شوند تا در مصرف بخش بزرگی از آب صرفه‌جویی شود و در مقابل بتوان درختان و گونه‌های مقاوم و کم‌آبخواه بیشتری را به تهران اضافه کرد.
PDF شهر
کوتاه شهر
امسال تا سقف ۳۰۰‌میلیارد تومان قراردادهایی در حال انجام است‌.