13
دو شنبه 2 آبان 1401
شماره 8620
سبک زندگی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

این بازی‌ها را جدی بگیرید!

بازیگوشی
دستش را در گوشش می‌گذارد و مثلاً دارد با تلفن حرف می‌زند. در نقش پدر فرورفته و معامله می‌کند؛ یک تکه چوب اسبش می‌شود و پیتیکو پیتیکو پیش می‌رود؛ قوطی کبریت ماشین اسباب‌بازی‌اش می‌شود و از این سر تا آن سر مشغول رانندگی و ویراژ دادن می‌شود.
راهنما
هفت‌موش نابینا برای بازی بیرون می‌روند و با چیزی عجیب در نزدیکی لانه‌شان برخورد می‌کنند.

زمزمه محبت در تربیت دینی

صبوری، ارتباط خوب با فرزند‌ و بسترسازی مناسب از ابتدای کودکی مهم‌ترین عوامل تربیت دینی فرزندان است
گزارش
یکی از حقوق فرزند بر والدین، ‌آموزش احکام و مبانی دینی است؛ یعنی والدین موظفند همانند چند حق دیگر، شرایط لازم برای اجرای آن را فراهم کنند. دین را نیز به فرزندانشان بیاموزند و شرایط مناسب برای اجرای آن را فراهم کنند. اهمیت این موضوع تا حدی است که خداوند در سوره بقره هم آن را مورد تأکید قرار داده است.
PDF سبک زندگی
کوتاه سبک زندگی
یکی از گل‌های زیبایی که می‌توانید در خانه نگه‌دارید، گل غوره‌ای است. گل غوره‌ای بومی جنوب آفریقا و مناطق نیمه‌گرمسیری است.