23
دو شنبه 2 آبان 1401
شماره 8620
تاریخ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دیداری تلخ در زندان ساواک!

نگاه
زنده‌یاد آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی را، عموما به‌عنوان عالمی اخلاقی می‌شناسند.
ویژه
کتاب «تاریخ نگاری در قلمرو اسلام: مکتب‌ها، شیوه‌ها و انواع تاریخ‌نگاری» به قلم صادق سجادی چاپ و منتشر شده است.
مروری بر زندگی، شخصیت و مکتب علمی و عرفانی آیت‌الله شیخ‌محمدهادی تألهی همدانی، به قلم حسین ایزدی چاپ و منتشر شده است.
کتاب «رسم جهاد»، روایت‌هایی از تجربه‌های کار جمعی در جهاد‌سازندگی به روایت حسینعلی عظیمی منتشر شده است.

مدار زندگی من، تکلیف شرعی است

«انقلابی صریح و سیاستمدار صادق» در آیینه 5روایت
گزارش
سالروز رحلت عالم اخلاقی و انقلابی، زنده‌یاد آیت‌الله‌حاج شیخ‌محمدرضا مهدوی کنی، فرصتی مغتنم است که در باب ادوار گوناگون زندگی آن بزرگ سخن رود.مقال پی آمده، با این هدف به نگارش در آمده و این مهم را در آیینه روایت تنی چند از یاران و نزدیکان آن روحانی خدوم، جسته است.