09
دو شنبه 2 آبان 1401
شماره 8620
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سهم معلولان اعصاب و روان از امکانات اجتماعی تقریبا ً هیچ است

یادداشت
براساس یافته‌های آماری به‌طور متوسط معلولان 10درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و بخشی از این افراد معلولان اعصاب و روان هستند. برخی از ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی در اغلب معلولان اعصاب و روان مشترک است و جزو نشانه‌های ابتلا به بیماری‌های اعصاب و روان به‌شمار می‌آید.

وقف فرشته‌ها

گزارشی از نخستین مرکز نگهداری از معلولان بی‌سرپرست در تهران که در آن، این افراد شیوه‌هایی برای کسب درآمد می‌آموزند
گزارش
روی ولیچر برقی، نزدیک در ورودی با آن نرده‌های فلزی بلند، نشسته و دستش را زیر چانه زده. فیلسوفانه بیرون را می‌پاید. گاهی چشم می‌دوزد به آدم‌هایی که هر یک روایت‌های خاص خود را دارند یا خیره می‌ماند به سراسیمگی رانندگانی که با بوق ممتد می‌خواهند راهشان را باز کنند.