ارتفاع تورم در 31 استان ایران

نرخ تورم در 7 استان ایران از میانگین کشور بالاتر است
​​​​​​​همدان، تهران، ایلام، لرستان، البرز، کرمان و سرانجام خراسان شمالی 7استان ایران هستند که در مرداد امسال نرخ تورم بالاتر از میانگین شاخص رشد قیمت‌ها در کشور را تجربه کرده‌اند.