سود شیرین معادن

بعضی از سهامداران گروه‌های معدنی در 2سال گذشته بیش از 4200 درصد رشد در بازار سرمایه را تجربه کرده‌اند
آنها که سراغ معدنی‌ها رفتند، صبور بودند و دانش کافی داشتند، شیرینی سودهای رؤیایی را در یکی‌دو سال گذشته چشیدند. 28مرداد سال97، شاخص کل گروه معدنی روی عدد 37هزار و 937 ایستاده بود.