16
چهار شنبه 12 شهریور 1399
شماره 8027
زنان
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دنیا را  خیلی نباید جدی گرفت!

سارا عبدالملکی، دختر راگبی‌بازی که چند سال قبل با تصادف ویلچرنشین شد، حالا زندگی متفاوتی دارد؛ قایقرانی می‌کند، نقاشی می‌کشد و حتی به مدال طلای پارالمپیک فکر می‌کند
اولین بار روی تخت بیمارستان او را دیدیم؛ در بدترین روزهای زندگی‌اش؛ روزهایی که نه خودش و نه ما، مایی که برای نخستین بار نامش را می‌شنیدیم و چهره‌اش را می‌دیدیم باور نمی‌کردیم چه اتفاقی افتاده است.