معرفی تکایای قدیمی در هفته تهران

​​​​​​​عضو شورای اسلامی شهر تهران با ارائه پیشنهادهایی برای برگزاری هفته تهران،  گفت: مردم و شورایاران هر محله‌ای، درخت نمادین و شاخص محله را معرفی کنند، چون درختان شهر تهران بیش از گذشته نیازمند پاسداری و مراقبت مردمی هستند و این دارایی‌های سبز شهر با آسیب‌های مختلف ازجمله در حوزه آب و خاک روبه‌رو هستند.