16
دو شنبه 7 اسفند 1402
شماره 9037
شهرنگار4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

توجه به موارد ایمنی در روزهای برفی و بارانی

نگاه
آتش‌نشانی شهر تهران در روزهای سرد و برفی سال برای مقابله با بحران‌های احتمالی مانند آب‌گرفتگی و یخ‌زدگی، پایگاه‌هایی راه‌اندازی و لوازمی چون پمپ‌های آب‌کشی، پمپ‌های سبک و نیمه‌سنگین پیش‌بینی کرده است.
ویژه
همزمان با بارش برف و باران، تدابیری از سوی مدیریت شهری اتخاذ می‌شود تا خللی در تردد شهروندان و خدمت‌رسانی در شهر ایجاد نشود.
در آب و هوای بارانی و برفی حتما باید با سرعت مطمئنه رانندگی کرد.
به‌علت نفوذ موریانه، سقف شیروانی تعدادی از سراها پوسیده، با این حال ۱۸سرای بازار در ۹‌ماه گذشته بازسازی شده‌اند.

تهران رو سفید شد

با وجود بارش 24ساعته برف، پایتخت گرفتار ترافیک نشد
گزارش
تهران در اولین روزهای اسفند، یک‌بار دیگر برفی شد و رختی از جنس دانه‌های سفید بر تن کرد.