10
چهار شنبه 26 بهمن 1401
شماره 8715
کتاب و اندیشه
123
12
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بررسی جایگاه ادبیات کودک و نوجوان در افغانستان

نشست ادبی
خانه ادبیات افغانستان با همکاری مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، نشست جایگاه ادبیات کودک و نوجوان در افغانستان و پیوند آن با ادبیات داستانی را برگزار می‌کند.
ویژه
نقل است که وقتی «مالک دینار» بیمار شد، آرزوی گوشت در دل او افتاد.
کتاب «کافکا به‌سوی ادبیات اقلیت» نوشته ژیل دلوز و فلیکس گوتاری را شاپور بهیان به فارسی برگردانده‌ .
«همه می‌میرند» نوشته سیمون دوبوار را مهدی سحابی به فارسی برگردانده .

انقلاب اسلامی بر ادبیات ایران تأثیر گذاشت

گفت‌وگو با علی‌اکبر والایی، نویسنده رمان «خلوت مدیر» که فضای فرهنگی پیش از انقلاب را روایت کرده است
گفت‌وگو
علی‌اکبر والایی از نویسندگان فعال در سال‌های اخیر است که در بیشتر آثارش موضوع انقلاب اسلامی مطرح و رویدادهای آن ایام برجسته است. او داستان‌نویسی را از سال۶۴ شروع و سال۶۵ همکاری‌اش را با برنامه قصه ظهر جمعه رادیو آغاز کرد.