امضای 20سند برای گسترش همکاری‌ها

مقام‌های عالی‌رتبه ایران و چین دیروز در حضور روسای‌جمهور 2کشور 20سند همکاری امضا و تبادل کردند.