روز پر ترافیک تهران

حجم بالای وسایل نقلیه دیروز معابر تهران را قفل کرد.