21
چهار شنبه 26 بهمن 1401
شماره 8715
پرونده1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

چرا ایرانیان خود‌تحقیری می‌کنند؟

یادداشت
از زمانی که تقی‌زاده اعلام کرد ایرانیان برای پیشرفت باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شوند تا به پیشرفت برسند، این قیاس و خودتحقیری میان ایرانیان آغاز شد؛ شروعی که اساس آن بر مدح جوامع غربی و سبک زندگی آنان و مذمت فرهنگ و هویت ملی ایران بنا شد.

خود تحقیری با نقاب روشنفکری

از قاجار تا امروز، تفکر خود‌تحقیری چطور شکل گرفت و ادامه یافت؟
گزارش
«از هر 10ایرانی، 4نفر روانی‌اند»، «فرهنگ ایرانی خشونت‌پرور و خشونت‌زاست»، «ایرانیان نمی‌توانند مشکلات خود را مدیریت کنند و بعد به فکر مدیریت جهان هستند».