24
چهار شنبه 26 بهمن 1401
شماره 8715
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تحقیر آمریکا در سوریه

سفیر کشورمان در سوریه معتقد است خط مشی شهیدسلیمانی و محور مقاومت، عامل تحقیر و شکست آمریکا در منطقه است
نگاه
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه با بیان اینکه سیاست ثابت تهران حمایت از محور مقاومت است، گفت: «جمهوری اسلامی ایران و مقاومت، آمریکا را در منطقه تحقیر کرده.
ویژه
رئیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت:«علت اصلی این همه دشمنی و ترفند و بدخواهی علیه نظام اسلامی ایران تحقیر و شکسته شدن ابهت دشمنان است.»

تحقیر یک تحقیر

روح‌الله متفکر آزاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با همشهری تاکید کرد
گرچه سوابق تاریخی نشان می‌دهد ایرانیان در گذشته سهم بسزایی در تولید علم و دانش داشته‌اند، اما به فاصله چند قرن از دوران اوج شکوفایی علمی مردمان ایران‌زمین، شکاف گسترده‌ای به واسطه جنگ‌های پی‌در‌پی در دوران گذشته به وجود آمد.