آماربازی

گلی که تیم هوادار به پرسپولیس زد و 3امتیاز را به‌دست آورد، تنها ضربه داخل چارچوب این تیم در طول 90دقیقه بود. البته فکر نکنید پرسپولیسی‌ها در این زمینه وضعیت بهتری نسبت به حریف داشتند.