24
شنبه 1 بهمن 1401
شماره 8695
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

رونمایی از پروژه‌ای برای امتیازدهی به آمریکا

یادداشت
اینکه متوجه شویم زمستان سخت برای اروپا رخ داده است یا ایران، چندان کار سختی نیست.
ویژه
بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن به‌دلیل وابستگی زیاد به انرژی، زمستان امسال را با ریاضت در حال سپری کردن هستند .

اروپا هزینه جنگ آمریکا با روسیه را می‌دهد

در گفت و گو با حسن مرادی مطرح شد: افکار عمومی اروپا می‌گویند اگر آمریکا با روسیه مشکل دارد ما نباید بهای آن را بپردازیم
گفت و گو
آینده انرژی اروپا در جنگ اوکراین و کشمکش با روسیه همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. از مدیریت منابع جایگزین به‌همراه بسته‌های دیپلماتیک پیشنهادی در روابط با روسیه و خاورمیانه به‌عنوان یک راه‌حل میانه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا یاد می‌شود.