آثار اقدامات دولت در زندگی مردم آشکار شود

علما و مراجع قم در دیدارهای پایان هفته قبل خود با احمد وحیدی، وزیر کشور خواستار توجه بیشتر به حل مشکلات اقتصادی مردم شدند.