21
شنبه 1 بهمن 1401
شماره 8695
پرونده1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

این آغاز راه بحران انرژی اروپاست

یادداشت
قیمت گاز در تابستان گذشته، به شدت افزایش یافت و باعث شد تا پیش‌بینی‌ها درباره خاموشی‌ها طولانی، جیره‌بندی و سرمازدگی مردم در خانه‌هایشان در زمستان بالا بگیرد اما روند افزایش قیمت گاز متوقف شده و کاهش یافته است.

بحران گازی اروپا، میراث جنگ اوکراین

با وجود خوشبینی اروپایی‌ها نسبت به پایان بحران انرژی، کارشناسان معتقدند که هنوز تا نقطه پایان بحران راه درازی باقی است و سال2023 زمان اصلی بروز بحران است
گزارش
افزایش واردات گاز مایع طبیعی ال‌ان‌جی ، پرداخت یارانه انرژی و به راه انداحتن جنبش کاهش مصرف ازجمله اقداماتی است که اروپایی‌ها برای مدیریت کردن بحران انرژی در زمستان امسال در پیش گرفتند.