آماربازی

تیم نساجی با سود بردن از یک پنالتی اشتباه، مقابل مس رفسنجان به تساوی یک - یک رسید و از شکست گریخت.