مرگ دردناک کولبر نوجوان در برف
پسرنوجوان که برای کولبری به نوار مرزی رفته بود هنگام بازگشت از دوستانش جدا شد و بعد از گم کردن راه در سرما جانش را از دست داد.به گزارش همشهری، این کولبر 16ساله که هیوا نام داشت و ساکن منطقه آرمرده بانه واقع در استان کردستان بود.