09
شنبه 1 بهمن 1401
شماره 8695
زندگی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

صبور بود

گفت‌وگو
سردار سرتیپ اسدالله ناصح، ازجمله فرماندهانی است که سال‌ها در جبهه غرب و جنوب کشور فعالیت داشته و برای مدتی نیز جانشین فرمانده قرارگاهی بوده که شهید «محمد بروجردی» در آنجا حضور داشته است.
ویژه
«تنها خاطره‌ای که از پسرم حسن در ذهنم همیشه تداعی می‌شود یا بهتر بگویم هنوز در دل مانده است که چرا خواسته‌اش را برآورده نکردم؛ پوشیدن لباس رزم بر تن‌اش بود.
گفت‌وگو با زهرا ملاطایفه؛ مادر شهیدی که پسرش را راهی سوریه کرد

شیوه تربیتی من صمیمیت با بچه‌ها بود

گزارش
وقتی می‌خواست پسرش را راهی سوریه کند دست و دلش نلرزید، با اینکه می‌دانست این سفر ممکن است بازگشتی نداشته باشد و هر‌آن خبر شهادت ابوالفضل را برایش بیاورند، با این حال مانع رفتن او نشد.