نامه‌ای برای همسر
شهید سیدمرتضی حسینی از شهدای شهر قم در ۲۴ دی ماه ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی کربلای۵ در خرمشهر به شهادت رسیده است.