10
دو شنبه 10 بهمن 1401
شماره 8703
کتاب و اندیشه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اعلام نامزدهای جشنواره شعر فجر

دریچه
نامزدهای هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «شعر فجر» معرفی شدند.
ویژه
کتاب «مجوس شمال» با زیرعنوان «یوهان گئورگ هامان و خاستگاه‌های عقل ناباوری جدید» نوشته «آیزایا برلین» را رضا رضایی به فارسی برگردانده.
کتاب «یک روز دیگر از زندگی» نوشته «ریشارد کاپوشچینسکی» را بهرنگ رجبی به فارسی برگردانده است.

با تقدیر رهبری، همه خستگی‌ام دررفت

گفت‌وگو با زهره یزدان‌پناه‌، نویسنده کتاب «اینجا سوریه است» که به‌تازگی مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفته است
گفت‌وگو
زهره یزدان‌پناه‌قره‌تپه، ضمن بهره‌مندی از «علوم حوزوی»، کارشناس «تاریخ»، کارشناس‌ارشد «تاریخ و تمدن اسلامی» و کارشناس‌ارشد «پژوهش هنر» است و 18عنوان کتاب مستقل دارد.