21
دو شنبه 10 بهمن 1401
شماره 8703
پرونده1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

انقلابی‌ای که پایه‌گذار نهضت آزادی بود

یادداشت
دکتر شیبانی،‌ فردی وارسته و سلیم‌النفس و بریده از دنیا از این نظر که دنبال جاه و مقام باشد یا تلاش کند که پست و عنوانی داشته باشد، بود.

کلیددار خانه انقلاب

خشت‌خشت دیوارهای منزل دکتر شیبانی اسرار بسیاری را در خود جای داده‌است
گزارش
نامش را خانه انقلاب گذاشته‌اند. این لقب زیبا را از کسانی دارد که سال‌ها پیش برای پیروزی انقلاب در آنجا گرد می‌آمدند و فعالیت‌های سیاسی انجام می‌دادند.