13
دو شنبه 10 بهمن 1401
شماره 8703
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

عدالت آموزشی «برپا»ست

سامانه «برپا» به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مهارت‌هایشان را افزایش داده و سریع‌تر به اهداف شان برسند
آموزش
اجرای طرح تحول اجتماع‌محور 2020محله کم‌برخوردار از 5اردیبهشت‌ماه امسال در راستای استقرار عدالت آموزشی- تربیتی در کشور کلید خورد.
ویژه
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری: مدیریت کارگروه توانمندسازی اقتصادی آیورا که ایران به‌مدت 2سال عهده دار آن است، ارتباطی با ۲۰۳۰ ندارد.

بازاریابی مراکز درمانی با سرم‌تراپی

با وجود تأمین ماهانه 19میلیون سرم در کشور، اما به دلایل مختلف کمبودها هنوز برطرف نشده است. تهرانی‌ها در پاییز امسال بیشترین سرم را مصرف کردند و پس از آن، خوزستان و اصفهان در صدر پرمصرف‌ها قرار دارند
گزارش
ماهانه 19میلیون سرم در کشور تأمین می‌شود و آمار اعلام شده ازسوی سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که در پاییز امسال تهرانی‌ها بیشترین مصرف سرم را داشته‌اند.