14
دو شنبه 10 بهمن 1401
شماره 8703
میراث فرهنگی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

گنجینه‌ای از اعماق تاریخ

مکث
گنجینه سرشار موزه ملی جواهرات ایران سرگذشتی عبرت‌انگیز از بیش از 400سال قبل دارد.
ویژه
با دستور ویژه دادگستری مازندران، شرایط نگهداری حیوانات باغ‌وحش طاهرده ساری بررسی و مشخص شد 2قلاده شیر و یک خرس هر کدام جداگانه در قرنطینه به‌خاطر بیماری و کهولت سن در حال درمان هستند.
آببندان در طول ۲۵سال گذشته، در حاشیه گرگان‌رود ایجاد شده است.

بازگشایی درهای گنجینه جواهرات

جواهرات ملی ایران از دوره صفویه تا پهلوی دوم پشتوانه پول ملی ایران است
میراث فرهنگی
آثار موجود در موزه جواهرات ملی ایران پشتوانه پول ملی ایران است و اکنون به موجب اطلاعیه بانک مرکزی اندکی پس از حواشی ایجاد شده درخصوص تاج پهلوی، موزه ملی جواهرات ایران پس از مدتی تعطیلی قرار است از امروز به روی مردم بازگشایی شود.