حجاب؛ فتوای فقهی و مدیریت اجتماعی آن

نشست هم‌اندیشی «از الهیأت اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» در ۱۰مهرماه در دانشگاه باقرالعلوم برگزار شد.