10
شنبه 23 مهر 1401
شماره 8612
سیاست2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

استدلال و مطالعه، لازمه کرسی‌های آزاد‌اندیشی

یادداشت
بحث آزاد‌اندیشی بحث امروز و دیروز نیست و یکی از الزاماتی است که می‌تواند دانشگاه‌ را به پیشرفت و تعالی سوق دهد.
ویژه
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: براساس گزارشی که به کمیسیون داده شده‌است، بیشتر دانشجویان بازداشتی آزاد شده‌اند.
هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید احتمال احیای فوری توافق هسته‌ای با ایران را رد کرد.
خطیب موقت نمازجمعه تهران گفت: حوادث روزهای اخیر راه را برای کسب تجربه‌ای تعیین‌کننده و ارتقای جایگاه ملت ایران و جوانان ایران به ملتی تصرف ناشدنی هموار خواهد کرد.

کرسی‌های آزاد‌اندیشی مقابل تجمع‌های ساختارشکن

کرسی‌های آزاداندیشی بعد از 2دهه از نامه تاریخی رهبر معظم انقلاب درباره آن با چه چالش‌هایی روبه‌رو‌ست؟
گزارش
بهمن‌ماه سال81، اعضای انجمن اهل قلم به دیدار رهبر معظم انقلاب می‌روند. در این دیدار، رهبری مطالبه‌ای را از نخبگان، اندیشمندان و صاحبان فکر و اندیشه برای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی مطرح می‌کنند.