09
شنبه 23 مهر 1401
شماره 8612
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تجربه سالخوردگان را دریابیم

یادداشت
همه‌جا وقتی می‌خواهند از سالمندان تصویری ارائه دهند، پیرمردی با عصا و کلاه‌شاپو یا پیرزنی خمیده را نشان می‌دهند که پیری و ناتوانی را تداعی می‌کند.
ویژه
1750 تخت ظرفیت پذیرش آسایشگاه خیریه کهریزک است و حدود هزار تخت در اختیار مددجویان سالمند آسایشگاه است.

ساخت کهریزک

آسایشگاه معروف تهران ساکنانی دارد که به آسوده زندگی کردن عادت ندارند.آن‌ها با اشتیاق مشغول کار هستند
گزارش
بسیاری از آنها سال‌هاست که به صندلی چرخدار سنجاق شده‌اند و قدم برداشتن برایشان حسرت و آرزو شده. تعدادی هم بالا و پایین روزگار را دیده‌اند و از روزگار طراوت و جوانی‌شان فقط مشتی خاطره خوش و ناخوش مانده است.