آیا رشد بورس ادامه خواهد یافت

سیاست انتشار اوراق تبعی تا چه حد می‌تواند منجر به رشد شاخص بورس شود
به‌دنبال برگزاری نشست ویژه وزیر اقتصاد و هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه در نخستین روز هفته قبل، انتشار اوراق تبعی که نوعی بیمه سهام محسوب می‌شود از سه‌شنبه هفته قبل آغاز شد .